Hoppa till huvudinnehåll

Funktionshinderservicens arbetsverksamhet

Nyckelord:

Arbetsverksamhet är verksamhet som syftar till sysselsättning eller som upprätthåller arbets- och funktionsförmågan och som genomförs antingen i grupp eller individuellt (utlokaliserad arbetsverksamhet). Du har möjlighet att delta i arbetsverksamhet om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan delta i vanligt arbete.

Syftet med arbetsverksamheten är att upprätthålla och utveckla dina förmågor och färdigheter samt att stödja ditt vuxna och självständiga liv. Verksamheten är mångsidig och bygger på din individuella plan och dina behov. Vi kommer överens om hur mycket du deltar i arbetsverksamheten tillsammans med dig.

Verksamheten ordnas till exempel på verksamhetsenheter som utför arbeten på entreprenad, såsom sömnads- och vävarbeten. Utöver arbetsuppgifter kan även andra aktiviteter ingå i din dag, såsom friluftsliv, utflykter, avkoppling samt konst- och musikstunder. Även jobbcoachning kan ingå i arbetsverksamheten eller som en separat tjänst.

Syftet med jobbcoachning är att stödja och främja möjligheterna att få en praktikplats på den öppna arbetsmarknaden eller ett jobb inom utlokaliserad arbetsverksamhet, eller en anställning. Du får stöd av en jobbcoach, som har ett brett samarbete med till exempel arbetsgivare och myndigheter. Du får hjälp med att söka jobb och när du får ett jobb hjälper coachen dig med att komma igång med dina arbetsuppgifter. Jobbcoachen ger långsiktigt stöd i den mängd din livssituation och dina behov kräver.

Utlokaliserad arbetsverksamhet innebär att du arbetar på en vanlig arbetsplats. Målet är att du ska kunna sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden. På arbetsplatsen får du hjälp av en utsedd handledare samt en kontaktperson som utsetts av funktionshinderservicen, till exempel en jobbcoach. Det är inte fråga om ett anställningsförhållande när du deltar i utlokaliserad arbetsverksamhet.

För arbetsverksamheten betalas arbetsersättning i enlighet med välfärdsområdets beslut. Aktivitetscentrumet tar ut en avgift av dig för de måltider som du äter på centrumet.

Vad kostar det?

Arbetsverksamheten är kostnadsfri, men du betalar en avgift för de måltider du äter på centrumet.

För vem?

Arbetsverksamheten är avsedd för personer med funktionsnedsättning och personer med intellektuell funktionsnedsättning som behöver stöd eller service för att främja sin sysselsättning eller för sin arbets- och funktionsförmåga. Vi gör en individuell bedömning av ditt servicebehov.

Gör så här

Du kan ansöka om arbetsverksamhet eller utlokaliserad arbetsverksamhet genom att fylla i ansökan om funktionshinderservice. Blanketten kan fyllas i elektroniskt på webbplatsen varha.fi. Där finns ansökan också som ett pdf-dokument som du kan skriva ut, fylla i och skicka till det område som ansvarar för funktionshinderservicen i din hemkommun.

Servicekanaler

Avotyötoiminta, Raisio

Koivikkokujan toimintakeskus, Mynämäki

Liedon toimintakeskus

Loimaan toimintakeskus

Mocca serviceenhet

Monitoimikeskus Tikli, Kaarina

Oriketo verksamhetscenter