Hoppa till huvudinnehåll

Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänster, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:
Kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänster erbjuds till servicetagare vars servicebehov har förändrats och basservicens tjänster inte är tillräckliga.

Krisvård erbjuds till servicetagare med akut behov av vård, exempelvis kris i familjen eller en ohållbar situation på boendet. En krisperiod kan vara i en eller flera veckor och följs vanligen av en undersöknings- eller rehabiliteringsperiod innan servicetagaren återvänder hem.

En undersökningsperiod omfattar undersökningar, utredningar och kartläggning av servicetagarens somatiska, psykiska och sociala hälsa och är ett effektivt sätt att undersöka och utreda förändringar utgående från ett helhetsperspektiv. Undersökningsperioden planeras i förväg utgående från servicetagarens individuella behov, vilka utvärderas av det multiprofessionella teamet i samarbete med servicetagaren och hens nätverk. Perioden varar i 2–4 veckor och resulterar i utlåtanden och rekommendationer gällande fortsatt vård, rehabilitering och service.

Undersökningsperioder för barn ordnas 1–2 gånger per år beroende på efterfrågan av tjänsten. Undersökningsperioden kan ordnas för högst tre barn åt gången. Innehållet i servicen skräddarsys enligt barnets individuella behov och målsättningar. Perioden förverkligas i tätt samarbete med barnets vårdnadshavare, skolan och övriga nätverk och andra instanser inom hälso- och sjukvården. Periodens längd kan variera beroende av barnets behov.

Målsättningen med rehabiliteringen är att hitta lösningar och tillvägagångssätt som stöder servicetagaren och hens närmiljö och därigenom möjliggör ett meningsfullt liv i tidigare livsmiljö eller att vid behov söka en ny för servicetagaren lämplig boendemiljö. En rehabiliteringsperiod kan vara några veckor eller upp till flera månader. Perioden föregås många gånger av en undersöknings- eller krisperiod.

För vem?

Krävande funktionshinderservice är till för personer i alla åldrar som behöver tjänster som kräver multiprofessionell expertis för en välfungerande vardag och ett gott liv för servicetagaren och servicetagarens nätverk. Service erbjuds till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning.

Svenskspråkiga tjänster erbjuds i hela Finland.

Gör så här

Servicehandledningen för krävande funktionshinderservice ger information om vilken service som erbjuds samt hur man ansöker om den.

Krisplatsförfrågan riktas utanför tjänstetid direkt till Kris-, undersöknings- och rehabiliteringscentret (KUR).

Servicekanaler

KUR serviceenhet

Vammaispalvelutoimisto, Turku