Hoppa till huvudinnehåll

Socialhandledning inom handikappservice

Nyckelord:
Socialhandledning hjälper dig att hitta de tjänster som stöder din vardag. Målet är att förbättra dina förutsättningar till ett självständigt och självverksamt liv.

Socialhandledning är en målinriktad, tidsbegränsad och intensiv tjänst som baserar sig på en klientplan och fokuserar på de tjänster du behöver. Socialhandledning omfattar klientmöten på kontoret, hembesök, uträttande av ärenden inom andra tjänster och serviceställen enligt klientens behov. Dessutom hålls kontakt till klienten via telefon, meddelanden och via olika fjärranslutningar.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

Socialhandledning genomförs på olika sätt enligt klientens behov. För klienten utfärdas ett skriftligt beslut, där tjänstens innehåll, varaktighet och syfte definieras.

Gör så här

Till socialhandledningen hänvisas vanligtvis genom en bedömning av servicebehovet. Kontakta handikappservicen i din boendekommun.

Servicekanaler

Mocca serviceenhet

Sosiaalitoimisto, Aura