Hyppää pääsisältöön

Valtion tutkimusrahoitushaku vuodelle 2024

Länsi-Suomen yhteistyöalueen (YTA) tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2024 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen
Hakuaika alkaa 14.8.2023 ja päättyy maanantaina 4.9.2023 kello 15.45.

Länsi-Suomen yhteistyöalueen valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Yhteistyöalue kattaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Satakunnan hyvinvointialueen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä alueella toimivan valtion mielisairaalan.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on

  1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
  2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
  3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoituksen hakijoina voivat olla Länsi-Suomen yhteistyöalueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä hyvinvointialue tai Länsi-Suomen yhteistyöalueella toimiva valtion mielisairaala. (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013). Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa sähköisesti hakemuksensa Varhan sähköisen asioinnin kautta. Esimiehen nimi ja sähköpostiosoite tulee ilmoittaa hakemuksessa. Hankkeella voi olla vain yksi vastuullinen johtaja, jonka yhteys taustaorganisaatioon pitää ilmetä hakemuksesta.

Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa hakemuksensa sähköisesti Varhan sähköisen asioinnin kautta hakuohjeiden mukaisesti. Lista organisaation hakemuksiin liittyvistä osahakemuksista lähetetään kunkin organisaation hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hankerahoitusta haetaan erillisillä suomen- tai ruotsinkielisillä hakulomakkeilla (huomaathan, että lomakkeet A ja C ovat hakemusryhmäkohtaisia (kliininen tai palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus).

  • Varttuneet ja post doc -tutkijat hakulomake A (uusi tai jatkohakemus) 
  • Ennakkopäätöksen saaneiden B-hakulomake. Huom! B-lomakkeen jättäminen on edellytys rahoituksen saamiselle ja hakemuksen jättöaika on sama kuin uusillakin hakemuksilla.
  • Tohtorin tutkintoa suorittavat hakulomake C

Tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, jotka työskentelevät Länsi-Suomen YTA:n alueella julkisessa terveydenhuollon palveluyksikössä ja heillä on tohtoritutkinnon opinto-oikeus (tai he hakevat opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa).

A ja C-hakulomakkeiden alussa on rastitettavia kohtia, joihin hakijan tulee sitoutua voidakseen jättää hakemuksen. Uusien hakemusten hakukelpoisuuden ehtona on VTR-rahoituksen hallinnoimiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja oikeudet Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai valtion mielisairaalaan (Vanha Vaasa). Lisäksi hakijan tulee sitoutua käyttämään Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueen tai valtion mielisairaalan (Vanha Vaasa) affiliaatiota julkaisuissaan. Samaan tai samankaltaiseen tutkimukseen ei voi hakea VTR rahoitusta muilta YTA-alueilta.

Tällä hakukierroksella haettavana ovat myös konsortiot (hakuohjeet kohta 5) ja 50/50-tutkijavakanssit yhteistyöalueen toimintayksiköissä työskenteleville tutkijoille (hakuohjeiden kohta 6).

Lisätietoja

Hakemusten asiasisällön osalta

tutkimus- ja kehitysjohtaja Ville Kytö, puh 050 463 7995

professori Riitta Suhonen, puh 050 304 2150

Hakuprosessiin liittyvissä asioissa

projektikoordinaattori Marjukka Heiniö-Silfergren, puh. 050 529 0355, vtr@varha.fi