Hoppa till huvudinnehåll

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa (2020–2023) kehitettiin sosiaali- ja terveyspalveluja Varsinais-Suomen hyvinvointialueella kansallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelma tähtäsi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Hanke toimi koko Varsinais-Suomen alueella. Yhteistyössä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa kehitimme jo olemassa olevia palveluja sekä innovoimme ja kokeilimme uudenlaisia toimintatapoja. Kaikille hankkeen projekteille yhteisiä kehittämisen kohteita olivat asiakkaiden sujuvat palvelu- ja hoitopolut, ammattilaisten välinen yhteistyö, palvelujen yhtenäistäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä päällekkäisen työn poistaminen.

Monet hankkeessa pilotoidut toimintamallit ovat juurtuneet onnistuneesti Varhan rakenteisiin. Osan kehittämistä jatketaan esimerkiksi Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeessa (hankekausi vuoden 2025 loppuun).

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen uutisia

Känslo- och vardagskompetens, konst och kulturellt välbefinnande för de yngsta skoleleverna

Nyhet

Det multiprofessionella Reppu-teamet har testat en ny modell för tidigt stöd i Yli-Maaria och Moisio. Testet ingick i Familjecenter-projektet. Teamet har…

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT belönar den intensiva kundhandledning som arbetspar inom hälso- och sjukvården ger på Varhas hälsostationer

Nyhet

Idag i Helsingfors, på Viktigt arbete-galan som arrangeras av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, belönas inspirerande och betydelsefulla…

Håll dig på fötterna! Att förebygga fall påverkar äldres hälsa på många sätt

Nyhet

1.11. kommer ett öppet och gratis webbseminarium med titeln Håll dig på fötterna! att samla experter för att diskutera en mycket aktuell fråga, såhär i…

Enkät: Unga anser att avgiftsbelagda preventivmedel skulle försämra den sexuella hälsan hos unga i Egentliga Finland

Nyhet

En enkät om sexuell hälsa genomfördes bland unga i Egentliga Finland i våras, och resultaten är nu klara. Enligt svaren skulle skyddet mot och…