Hoppa till huvudinnehåll

Tupa-hanke

Tupa-hanke on Tyks-yhteistyöalueella toimiva hanke, jossa pyritään parantamaan ja yhtenäistämään raskaana olevien päihteidenkäyttäjien sekä vauvaperheiden palvelukokonaisuutta.

Tupa-hanke. Viivapiirros vauvasta käsien yllä.

Tämä asiakasryhmä käyttää runsaasti eri sosiaali- ja terveysalan palveluita, kuten neuvolan, päihdepalveluiden, erikoissairaanhoidon, lastensuojelun/aikuissosiaalityön palveluita, eivätkä työntekijät asiakkaan ympärillä välttämättä ole tietoisia toistensa toiminnasta. Hanke pyrkii parantamaan ammattilaisten yhteistyötä asiakasryhmän ympärillä. Tavoitteena on luoda toimivat palvelupolut kohderyhmälle, jotka hyödyttävät niin asiakkaita kuin ammattilaisiakin.

Hankkeessa myös lisätään tietoisuutta päihteiden käytöstä ja koulutetaan työntekijöitä puheeksi oton sekä tunnistamisen haasteissa.

Tupa-hanke on saanut jatkoaikaa STM:ltä rahoituksensiirron turvin elokuun loppuun 2024 saakka. Se on osa THL:n koordinoimaa ja STM:n rahoittamaa kansallista hankekokonaisuutta ja toimii Tyksin naistenklinikan alaisuudessa.