Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar tillväxt i Egentliga Finland

Vi främjar att social- och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls i rätt tid i Egentliga Finlands välfärdsområde. Vi stärker servicestrukturerna som en del av eftervården av pandemin. Vårt mål är jämlika, kostnadsnyttoeffektiva tjänster och välmående, funktionsdugliga människor.

Åtgärder för projektet

Åtgärderna inom projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland har riktats till att förbättra

– tillgången till vård på basnivå
– användning av digitala lösningar
– förutsättningar för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer som står utanför arbetslivet
– bedömning av social- och hälsovårdstjänsternas effekter och effektivitetsbaserad styrning.

Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt under åren 2022–2025. Projektet administreras av Egentliga Finlands välfärdsområde.

Kontaktuppgifter

Projektdirektör Mia Oksa, Tlf 0505740521, mia.oksa@varha.fi
Ledande sakkunnig Pia Kirjonen, Tlf 0406241326, pia.kirjonen@varha.fi
Utvecklingschef Janne Mutanen (IT-ja digikehittäminen), Tlf 0504768020, janne.mutanen@varha.fi

Finansiering

Finansieringen av programmet för hållbar tillväxt kommer från EU:s återhämtningsinstrument av engångskaraktär (Next generation EU).

Aktuellt i projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland

Varha bjuder in invånare i Egentliga Finland att testa en webbtjänst som sammanställer utbudet inom välfärden i regionen

Nyhet

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har öppnat en webbtjänst för testanvändning av medborgarna, och med hjälp av den kan invånare i alla åldrar i…

Varha reformerar förebyggande service – livsstilshandledningspiloter på väg att starta

Nyhet

Pilotprojekt för livsstilshandledning kommer snart att starta på hälso- och socialvårdscentralerna i Åbo, Salo, Reso och Aura. Pilotområdena kommer i…

PaLSu-projektet undersöker effekterna av samordningen av tjänsterna med ett nytt statsunderstöd

Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 1,49 miljoner euro i finansiering för forskning om hur effektiv serviceintegrationen är inom Västra Finlands…

Varha och kommunerna utvecklar sin livsstilshandledning och motionsrådgivning

Nyhet

Ett av de centrala målen med den nationella social- och hälsovårdsreformen är att öka det förebyggande arbetet och tjänsterna. Bland vuxna finländare över…

Mer än tusen yrkesverksamma har påbörjat utbildning i psykosocial vård i Egentliga Finlands, Satakunda och Österbottens välfärdsområden

Nyhet

Samordningsprojektet i västra Finland och projekten Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland, Satakunda och Österbotten förde under en…

Ungdomstjänster på webben: ett webbevenemang riktat till yrkesverksamma

För proffs
Nyhet

Elektroniska familjecentralen bjuder in dem som arbetar med ungdomar och dem som besluter om tjänster relaterade till deras välbefinnande till Logomo i Åbo…