Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till barnfamiljer

Alla behöver stöd i något skede av livet. Ett barn eller en ungdom kan själv riskera sitt eget välbefinnande eller sin hälsa. Våga be om hjälp om du är oroad för ditt barns beteende eller för hur du klarar av ditt föräldraskap. Läget hemma kan också vara sådant att det inte stöder barnets normala utveckling och tillväxt. Det är viktigt att agera i tid för att kunna påverka hur situationen utvecklas. Det finns ett brett utbud av stödtjänster där du och din familj kan få hjälp. Målet med servicen är att tillsammans hitta den bästa lösningen för er situation.

Gör så här:

Hurdan hjälp eller hurdant stöd behöver du? Om du eller din familj redan får hjälp, eller om du vet vilken tjänst ni behöver, kan du kontakta den enheten direkt.

Vilken tjänst lämpar sig för vilken situation? Se mer under vanliga frågor i rullgardinsmenyn.

På den nationella webbtjänsten Omaperhe hittar du allmän information för barnfamiljer, från graviditet till barnets födelse och uppväxt fram till myndig ålder. Du kan ännu inte se regionspecifika servicerekommendationer för Sydvästra Finland på webbplatsen.

Om du inte vet vilken tjänst du behöver och ditt behov inte är brådskande, kan du be att vi kontaktar dig genom att trycka på Be om hjälp-knappen. Det är en kanal för att ta kontakt med låg tröskel i vilken fråga som helst. Du styrs till ett formulär som du ska fylla i och skicka. Därefter kontaktar vi dig och hänvisar dig till rätt tjänst.

Om du vill att situationen för din familj ska utredas kan du göra en anmälan till eller kontakta socialvården, som bedömer stödbehovet.

Om ditt behov är brådskande eller om det är fråga om en akut krissituation ska du ringa social- och krisjouren (tfn 02 262 6003 / 112), som har öppet dygnet runt. Ring alltid 112 om situation är livshotande.

Vanliga frågor