Hoppa till huvudinnehåll

Krävande funktionshinderservice

Krävande funktionshinderservice är till för personer i alla åldrar som behöver tjänster som kräver multiprofessionell expertis för en välfungerande vardag och ett gott liv för servicetagaren och servicetagarens nätverk. Service erbjuds till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, närstående och professionella.

I våra tjänster betonar vi ett personcentrerat arbetssätt, stärkt självbestämmande och delaktighet – utgångspunkten är servicetagarens individuella behov.

Servicehandledning, krävande funktionshinderservice

Till krävande funktionshinderservice hör bl.a. kris-, undersöknings- och rehabiliteringtjänster, boendeservice och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning. Vi erbjuder också expert- och läkartjänster.

Du kan kontakta funktionshinderservicen som Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder i din hemkommun. Den krävande funktionshinderservicens servicehandledning ger vid behov dig eller dina närstående råd och information om hur du kan ansöka om servicen.

Krävande funktionshinderservicen består av den funktionshinderservice som samkommunen Kårkulla producerade på svenska och samkommunen KTO på finska fram till slutet av år 2022.

Forskning som stöder ett gott liv

Krävande funktionshinderservicen och Kehitysvammaliitto ordnar kongressen Best Practices – Better Life den 21–23 september 2023 i Helsingfors. För att öka kunskap och förståelse för att främja psykisk hälsa hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar sammanstrålar professionella internationellt.

Nyheter från krävande funktionshinderservicen

Social- och hälsovårdsministeriet

Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservice skjuts upp

Nyhet

Lagarna om senareläggning av ikraftträdandet träder i kraft den 30 september 2023. Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) träder i kraft den 1…

Dataintrång

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Nyhet

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när…

Internationellt samarbete för att främja psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nyhet

Hur kan den psykiska hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning främjas? Den här frågan söker man svar på under kongressen Best practices –…

Vi behöver säkerställa tjänsterna inom svenskspråkig funktionshinderservice - både inom och utanför Egentliga Finland

Nyhet

Svenska Expert- och utvecklingscentret (EUC), som fram till årsskiftet var en del av Kårkulla samkommun, tillhör idag Egentliga Finlands välfärdsområde. Då…