Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster och enheter i Egentliga Finland

Krävande funktionshinderservice är till för personer i alla åldrar som behöver tjänster som kräver multiprofessionell expertis för en välfungerande vardag och ett gott liv för servicetagaren och servicetagarens nätverk. Service erbjuds till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning i alla åldrar, närstående och professionella. I våra tjänster betonar vi ett personcentrerat arbetssätt, stärkt självbestämmande och delaktighet – utgångspunkten är servicetagarens individuella behov.

Vi erbjuder boendeservice, kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänster, multiprofessionella expert- och läkartjänster och dag-/arbetsverksamhet. Tjänster erbjuds både på våra egna enheter och som mobila tjänster. Dessutom ansvarar vi för undersökning och vård oberoende av personens vilja enligt specialomsorgslagen och specialfamiljearbete.

Svenskspråkiga kris-, undersöknings- och rehabiliteringstjänster erbjuder vi vid Expert- och utvecklingscentret (EUC) i Pargas, samt boendetjänster på våra enheter i Pargas, på Kimitoön och i Åbo. Dag-/arbetsverksamhet erbjuder vi i Pargas, Åbo och på Kimitoön. EUC erbjuder svenskspråkiga tjänster inom krävande  funktionshinderservice i hela Finland.

Finskspråkiga kris-, undersökning- och rehabiliteringstjänster erbjuder vi på våra fem enheter i Pemar expertcenter. Vi erbjuder boendetjänster på finska i våra 17 boendeenheter  i Egentliga Finland. Arbetsverksamhet erbjuder vi vid Ravattula verksamhetscenter i St Karins och dagverksamhet i Åbo.

I våra tjänster betonar vi ett personcentrerat arbetssätt, stärkt självbestämmande och delaktighet – utgångspunkten är servicetagarens individuella behov. I servicen följs de nationella kvalitetskriterierna för boende och för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning.

Våra svenskpråkiga enheter