Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Tehostettu palveluasuminen, vaativat vammaispalvelut

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu aikuisille tai nuorille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, hoitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti pärjätäkseen päivittäisissä toiminnoissaan ja oman elämänsä hallinnassa. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas asuu asumisyksikössä omassa asunnossa tai huoneessa, jossa on oma WC ja kylpyhuone. Asiakas voi viettää aikaa asumisyksikön yhteistiloissa.

Tehostetussa palveluasumisessa saat tukea ja ohjausta kaikkina vuorokauden aikoina, jotta pärjäisit arjessa mahdollisimman itsenäisesti. Saat samalla tukea myös elämänhallintataitojesi, toimintakykysi ja osallisuutesi vahvistamiseen sekä sosiaalisten suhteidesi ylläpitämiseen.

Saat tukea omien tarpeidesi ja sinulle yhdessä laaditun yksilökeskeisen suunnitelman mukaisesti. Tehostetussa palveluasumisessa yksikön työntekijät ohjaavat ja auttavat sinua alla olevissa asioissa tai tekevät niitä tarvittaessa puolestasi:

  • Kodinhoito, siivous
  • Henkilökohtaisessa hygieniassa
  • Ravitsemus, ruoanlaitto, ostokset ja ruokailu
  • Raha-asioiden hallinta
  • Vapaa-ajan suunnittelu ja toimintoihin osallistuminen
  • Mielekäs toiminta päiväaikana
  • Terveyden- ja sairaanhoito
  • Kommunikointi ja vuorovaikutus

Charge information

Asiakkaalta ei peritä hoidosta ja palvelusta maksua. Tavanomaiset kaikille kuuluvat kustannukset kuten vuokra, vastike, ruuan raaka-aineet ja pesuaineet asiakas maksaa itse.

Lisätietoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista: https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Requirements

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita. Jokaisen asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti.

User instruction

Voit ottaa yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista. Tarvittaessa vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo sinua tai läheisiäsi palveluihin hakeutumisessa.

Service channels