Hoppa till huvudinnehåll

Serviceboende med heldygnsomsorg, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för vuxna och unga som behöver stöd, handledning och vård dygnet runt för att klara av dagliga funktioner och för att hantera vardagen. Du bor i en boendeenhet och har eget rum eller en egen lägenhet med toalett och badrum. Enheten har också gemensamma lokaler där du kan vistas.

I serviceboende med heldygnsomsorg får du stöd och handledning dygnet runt, så att du kan leva så självständigt som möjligt. Du får samtidigt stöd för att stärka din livshantering, funktionsförmåga och delaktighet samt för att upprätthålla dina sociala relationer.

Du får stöd enligt dina egna behov och enligt en individuell plan som utarbetats tillsammans med dig. Personalen vid boendet hjälper dig med följande sysslor, eller gör dem vid behov åt dig:

  • Hemvård, städning
  • Personlig hygien
  • Näring, matlagning, inköp och måltider
  • Hantering av pengar
  • Fritidsplanering och deltagande i aktiviteter
  • Meningsfull verksamhet dagtid
  • Hälso- och sjukvård
  • Kommunikation och interaktion

Vad kostar det?

Ingen avgift tas ut för vård och service. Du betalar själv för andra kostnader, såsom hyra, vederlag, livsmedelsråvaror och tvättmedel.

Mer information om kundavgifterna i Egentliga Finlands välfärdsområde: https://www.varha.fi/sv/information-om-varha/som-kund-inom-valfardsomra…

För vem?

Den krävande funktionshinderservicen riktar sig till personer i alla åldrar som i sitt dagliga liv behöver tjänster som kräver multiprofessionell specialkompetens. Det kan vara fråga om en intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk störning samt andra utmaningar som påverkar funktionsförmågan och det dagliga livet. Ditt servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Kontakta det social- och funktionshinderserviceområde som ansvarar för Varhas funktionshinderservice i din hemkommun. Servicehandledningen vid krävande funktionshinderservice kan vid behov hjälpa dig eller dina närstående med att ansöka om servicen.

Servicekanaler

Bostadsvägens serviceenhet

Kårkullavägens serviceenhet

KUR-kojan