Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ikääntynyt, tarvitsetko apua?

Jos sinulla tai ikääntyneellä läheiselläsi on jo voimassa oleva asiakkuussuhde esimerkiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kotihoitoon tai vammaispalveluihin, olethan ensisijaisesti yhteydessä asioita hoitavaan tahoon.

Jos sen sijaan et vielä saa ikääntyneiden palveluita, voit ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjaus tarjoaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja ohjausta erilaisista kotona asumista tukevista palveluvaihtoehdoista. Asiakasohjaus kertoo myös hyvinvointia tukevista ratkaisuista, kuten kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista.

Neuvonta ja ohjaus voi olla puhelinneuvontaa tai asiakkaalle voidaan antaa yksilöllisempää ohjausta. Yksilöllisempää ohjausta varten tarvitaan asiakkaasta tarkempia henkilötietoja. Asiakkaalle voidaan myös varata laaja-alainen palvelutarpeen arviointiaika. Palvelutarpeen arviointi tehdään kotikäyntinä ja siinä selvitetään muun muassa elämäntilannetta, terveydentilaa, voimavaroja, toimintakykyä sekä tuen ja palveluiden tarvetta. Tällaisen arviointikäynnin voi pyytää asiakas itse tai hänen omaisensa tai joku muu asiakkaan suostumuksella asioiva henkilö.

Asiakasohjauksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin

  • suomeksi p. 02 262 6164 (klo 915)
  • ruotsiksi p. 02 262 6174 (klo 912)

Omaan tai läheisesi terveydentilaan liittyvissä asioissa, olethan suoraan yhteydessä terveysasemaasi tai hoitavaan tahoosi.

Hätätilanteissa, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Ikääntyneiden neuvontapisteet

Ikääntyneiden neuvontapisteet tarjoavat neuvontaa ja tietoa ikääntyneille suunnatuista palveluista.