Hoppa till huvudinnehåll

Du som är äldre, behöver du hjälp?

Om du eller en äldre anhörig till dig redan har en kundrelation till exempelvis hemvården eller tjänsterna för funktionshindrade vid Egentliga Finlands välfärdsområde, ta i första hand kontakt med den instans som sköter dina eller din närståendes ärenden.

Om du däremot ännu inte får tjänster för äldre kan du kontakta den centraliserade kundhandledningen för äldre i Egentliga Finland. De äldres kundhandledning erbjuder äldre och deras anhöriga rådgivning och handledning om olika servicealternativ som stöder boendet i det egna hemmet. Kundhandledningen ger också information om lösningar som stöder välmående, såsom kommuners, företags, föreningars och organisationers verksamhet och tjänster.

Rådgivningen och handledningen kan vara telefonrådgivning eller mer individuell handledning till kunden. För den mer individuella handledningen krävs noggranna personuppgifter om kunden. En möjlighet är också att boka in en omfattande bedömning av kundens servicebehov. Bedömningen av servicebehovet görs som ett hembesök och innefattar bland annat utredningar om livssituation, hälsotillstånd, ork, funktionsförmåga samt behovet av stöd och tjänster. Kunden själv, en anhörig eller någon annan som utför ärenden med kundens medgivande kan be om en ett sådant bedömningsbesök.

Kundhandledningens tjänster är avgiftsfria för kunden.

Kundhandledningstelefonen betjänar under vardagar

  • på svenska tfn 02 262 6174 (kl. 9-12)
  • på finska tfn 02 262 6164 (kl. 9-15)

I ärenden som gäller ditt eget eller din närståendes hälsotillstånd, ta direkt kontakt med din hälsostation eller den vårdande instansen.

I nödsituationer: ring det allmänna nödnumret 112.

Rådgivningspunkter för äldre

Rådgivningspunkterna för äldre erbjuder information om olika tjänster för äldre.