Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Lastensuojelun jälkihuolto

Keywords:
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Kun lapsen huostassa pito päättyy, hän on oikeutettu lastensuojelun jälkihuoltoon. Jälkihuolto on lakisääteistä ja vapaehtoisuuteen perustuvaa palvelua. Jälkihuolto päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta. Jälkihuollon palveluiden piiriin on mahdollista palata, vaikka siitä olisi aiemmin kieltäytynyt. Jälkihuolto on järjestettävä myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin.

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä nuorelle hänen tarpeisiinsa vastaava jälkihuolto sijaishuollon päättymisen jälkeen. Asiakassuunnitelman ja palveluiden tulee perustua aina nuoren yksilölliseen tarpeeseen. Jälkihuollossa olevaa nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjestäminen. Tämän suunnitelman tekevät yleensä nuori ja hänen sosiaalityöntekijänsä. Mukana voivat olla nuoren omien toiveiden mukaisesti myös nuoren vanhemmat, nuoren sijaishoitopaikan omaohjaaja ja muita nuoren tukiverkostoon kuuluvia henkilöitä.

Jälkihuolto on kaiken sen tuen ja avun järjestämistä, jolla nuorta tuetaan harjaantumaan kohti itsenäistä elämää. Apua ja tukea voidaan myöntää asumiseen liittyvissä asioissa, taloudellisissa asioissa (esim. harrastustoiminta), koulunkäyntiin ja työelämään liittyvissä tilanteissa sekä ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Jokaisella jälkihuoltonuorella on oma nimetty sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Omatyöntekijän tehtävä on tukea nuoria arkielämässä selviytymisessä. Jälkihuollossa tehdään verkostotyötä muiden viranomaisten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Charge information

Palvelu on maksuton.

Requirements

Jälkihuolto-oikeus syntyy, kun lapsi tai nuori on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimena vähintään puoli vuotta tai huostaanoton kautta sijaishuollossa. Jälkihuolto on vapaaehtoinen palvelu.

Oikeus jälkihuoltoon päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta.

User instruction

Jälkihuollosta ja sen toteuttamisesta sovitaan usein sijaishuollon toteutumisen aikana.

Jos sinulla on jälkihuolto-oikeus tai haluat tiedustella oikeuttasi saada jälkihuollon palvelua, voit ottaa suoraan yhteyttä jälkihuollon työntekijöihin.

Service channels