Hoppa till huvudinnehåll

Kamratstöd, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Kamratstöd är en form av socialservice där du får stöd och handledning av personer i samma situation som har upplevt liknande saker som du. Det innebär att människor delar med sig av sina personliga erfarenheter och erbjuder stöd till individer eller grupper.

För vem?

Tjänsten riktar sig till

  • långtidssjuka
  • personer med funktionsnedsättning
  • personer som behöver annan typ av hjälp.

Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler