Hoppa till huvudinnehåll

Universitetssocial- och hälsocentral

Universitetssocial- och hälsocentralen utgör en del av basservicen i Varha, samtidigt som den stöder kompetens, utveckling och forskning i samarbete med aktörer för forskning, utveckling, innovation och lärande inom organiseringens resultatområde. I universitetssocial- och hälsocentralen ingår teamet för vidareutbildning i allmänmedicin, undervisningshälsostationen samt undervisningstandklinikerna. Centralen tillhandahåller dessutom överenskomna tjänster för funktionerna inom integrationsteam och specialiserade team samt för produktionen av centralisade distanstjänster.