Hoppa till huvudinnehåll

E-tjänster och blanketter

På den här sidan har vi sammanställt e-tjänsterna och e-kanalerna per kommun i Egentliga Finlands välfärdsområde.
Här finns också de PDF-blanketter som används inom välfärdsområdet. Sidan kompletteras.

Gemensamma kanaler för e-tjänsterna för alla kunder

Gemensamma blanketter för alla kunder

Gemensamma PDF-blanketter för alla kunder

Elektroniska kanaler

Varhas pilotprojekt om elektronisk plattform för ärendehantering

Egentliga Finlands välfärdsområde genomför ett pilotprojekt om en elektronisk plattform för ärendehantering fr.o.m. 6.6.2023. Varhas plattform för ärendehantering samlar ihop betydande uppgifter för kunden med tanke på hens vård och tjänster, såsom bokade tider i hälsotjänster och förfrågningar som har riktats till kunden. Plattformen för ärendehantering möjliggör även tidsbokningar i de enheter i Varha, vilka använder distansmottagning. Du kommer åt plattformen via en webbläsare och loggar in med Suomi.fi-inloggningen.

Bekanta dig med plattformen

Elektroniska kanaler enligt kommun

Registeransvarig för de personuppgifter som används inom servicen för elektronisk ärendehantering är Egentliga Finlands välfärdsområde. Mer information om hanteringen av personuppgifter: Datasekretess Egentliga Finlands välfärdsområde (på finska).