Hoppa till huvudinnehåll

Mentalvårdstjänster, socialservice för personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Socialservicens mentalvårdstjänster riktar sig särskilt till personer som behöver stöd på grund av försämrad psykisk funktionsförmåga. Tjänsterna kan till exempel innefatta boendeservice och tjänster i anknytning till den, såsom social handledning, socialarbete och social rehabilitering.

För vem?

Servicen är avsedd för alla personer i åldern 18–64 som bor i Egentliga Finlands välfärdsområde och som behöver hjälp i mentalvårdsfrågor. Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler