Hoppa till huvudinnehåll

Smittsamma sjukdomar

Nyckelord:

Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar identifierar och minskar riskerna för infektion och vidtar vid behov de åtgärder som krävs för att förhindra att infektionen sprids. Läkaren ger förslag och gör initiativ för att utveckla verksamheten och fungerar som expert i frågor som rör infektioner och lokalhygien.

Smittskyddsskötare ger råd och handledning vid infektioner bland befolkningen (bl.a. salmonella- och diarréinfektioner, tuberkulos, sjukdomar som smittar via blod, huvudlöss, skabb, springmask). Skötarna schemalägger nödvändiga laboratorietester och kartlägger kontakter i samarbete med andra experter. De samordnar de olika myndighetsbestämmelser och samarbetar tätt med läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar och med andra experter (t.ex. vid livsmedels- och vattenburna epidemier).

Servicekanaler