Hoppa till huvudinnehåll

Socialombudens tjänster

Nyckelord:

Om du är missnöjd med den service eller det bemötande som du fått inom socialvården eller småbarnspedagogiken kan du kontakta socialombuden.

Socialombuden ger råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (klientlagen) och lagen om småbarnspedagogik. Därutöver ger socialombuden råd till klienten eller klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående samt bistår vid behov med att framställa en anmärkning som avses i klientlagen eller lagen om småbarnspedagogik.

Socialombuden ger också råd om hur klagomål, omprövningsbegäran, besvär, skadeståndsyrkande eller något annat ärende som gäller klientens rättsskydd inom socialvården eller småbarnspedagogiken kan inledas hos en behörig myndighet.

Socialombudet är en opartisk person som ger råd om hur du själv kan agera i ditt ärende. Socialombuden fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Socialombudens behörighet omfattar inte ärenden som gäller FPA:s förmåner, utkomstskydd för arbetslösa, pensioner eller intressebevakning.

Socialombudsverksamheten styrs av lagen om patientombud och socialombud (739/2023).

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

För vem?

Socialombuden ger råd i frågor som gäller både den privata och den offentliga socialvården samt småbarnspedagogiken.

Gör så här

Kontakta socialombuden i Egentliga Finlands välfärdsområde per telefon eller datasäkert via tjänsten Suomi.fi.

Av datasäkerhetsskäl ska sekretessbelagda personuppgifter inte skickas via oskyddad e-post. E-postmeddelanden som skickats av en kund besvaras av socialombuden via krypterad e-post.

Servicekanaler

Socialombud