Hoppa till huvudinnehåll

Stödrelationsverksamhet, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Stödrelationsverksamhet är en form av socialservice som stöder din rehabilitering eller ditt välbefinnande.

För vem?

Tjänsten riktar sig till

  • långtidssjuka
  • personer med funktionsnedsättning
  • personer som behöver annan typ av hjälp.

Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler