Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Ohjattu asumispalvelu ja vaativat vammaispalvelut

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Ohjattu asumispalvelu on tarkoitettu aikuisille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja hoitoa selvitäkseen päiväaikaisista toiminnoista ja oman elämänsä hallinnasta. Ohjattua asumispalvelua saava asiakas asuu asumisyksikössä omassa asunnossaan tai huoneessaan, jossa on oma WC ja kylpyhuone sekä mahdollisesti keittiö.

Ohjatussa asumispalvelussa saat tukea ja ohjausta, jotta pärjäisit arjessa mahdollisimman itsenäisesti. Saat samalla tukea myös elämänhallintataitojesi, toimintakykysi ja osallisuutesi vahvistamiseen sekä sosiaalisten suhteidesi ylläpitämiseen.

Saat tukea päiväsaikaan omien tarpeidesi ja sinulle yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Tuetussa asumispalvelussa voit saada ohjausta esimerkiksi

  • kodinhoidossa
  • henkilökohtaisessa hygieniassa
  • ruokaostosten suunnittelussa, kaupassakäynnissä ja ruoanlaitossa
  • raha-asioiden hallinnassa
  • päivätoiminnassa ja vapaa-ajan suunnittelussa
  • terveydenhoidossa
  • kommunikoinnissa ja sosiaalisissa suhteissa

Charge information

Asiakkaalta ei peritä hoidosta ja palvelusta maksua. Tavanomaiset kaikille kuuluvat kustannukset kuten vuokra, vastike, ruuan raaka-aineet ja pesuaineet asiakas maksaa itse.

Lisätietoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista: varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/asiakasmaksut

Requirements

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita. Jokaisen asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti.

User instruction

Voit ottaa yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista. Tarvittaessa vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo sinua tai läheisiäsi palveluihin hakeutumisessa.

Service channels

Palveluyksikkö KUR-kojan