Hoppa till huvudinnehåll

Handlett boende, krävande funktionshinderservice

Nyckelord:

Handlett boende är för vuxna som behöver stöd, handledning och vård för att klara sig dagtid funktioner och hantera vardagen. Servicetagaren bor i enhet och har ett eget rum eller en egen lägenhet. Det finns toalett och badrum samt eventuellt kök i rummet.

I handlett boende får du stöd och handledning så att du kan hantera vardagen så självständigt som möjligt. Samtidigt får du också stöd för att stärka dina livsledningsförmågor och din delaktighet samt att behålla dina sociala relationer.

Du får dagtid stöd på förhand planerat utgående från individuella behov. Stöden kan innehålla till exempel

  • stöd för att sköta ditt hem
  • stöd för skötsel av hygienen
  • stöd med planering av uppköp och matlagning samt stöd vid butiksbesök och
  • matlagning
  • stöd i att hantera din ekonomi
  • stöd i att planera och ta hand om din fritid
  • stöd för deltagande i arbets-/dagverksamhet eller arbetslivet
  • stöd för kommunikation och sociala relationer.

För vem?

Krävande funktionshinderservice är experttjänster för personer i alla åldrar som har neuropsykiatriska utvecklingsstörningar eller intellektuella funktionsnedsättningar och som behöver funktionshinderservice som krävande och multiprofessionell specialkompetens. Varje kunds servicebehov bedöms individuellt.

Gör så här

Du kan kontakta social- och funktionshinderserviceområdet som ansvarar för funktionshinderservice inom Varha i din hemkommun. Vid behov ger servicehandledning för krävande funktionshinderservice dig eller närstående handledning på tjänster.

Servicekanaler

Bostadsvägens serviceenhet

Kårkullavägens serviceenhet

KUR-kojan

Peppargränds serviceenhet

Smålands serviceenhet