Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 6.4.2023 15.50

Det har uppdagats problem i behandlingen av elektroniska barnskyddsanmälningar vid Egentliga Finlands välfärdsområde

Nyckelord:

Orsaken är mänskliga misstag i registreringen av barnskyddsanmälningar i klientdatasystemet. Utredningen av problemet har påbörjats genast när problemet har upptäckts och utredningsarbetet pågår fortfarande.

Det görs i genomsnitt 600 barnskyddsanmälningar per månad i Egentliga Finland. Enligt granskningar som gjorts har det varit problem i registreringen av fem barnskyddsanmälningar sedan mitten av mars.

– Majoriteten av anmälningarna har behandlats normalt, men redan en obehandlad anmälan är för mycket och vi förhåller oss allvarligt till situationen. Vi fortsätter utreda ärendet så att vi kan säkra klientsäkerheten för alla barn, säger Emilia Heikkilä, servicedirektör för social- och handikappservice vid Egentliga Finlands välfärdsområde.

Som stöd för utredningsarbetet ombes de som lämnat in en barnskyddsanmälan vara i kontakt med välfärdsområdet ifall det finns en misstanke om att anmälan inte har lett till åtgärder för att lösa situationen. I övriga situationer finns det inte behov för att ta kontakt.

I osäkra situationer ombes den som gjort anmälan vara i kontakt med välfärdsområdets social- och krisjour (tfn 02 262 6003, vardagar kl. 8–16).