Hoppa till huvudinnehåll

Företagshälsovård

Syftet med företagshälsovård är att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö, arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga, förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor samt en fungerande arbetsgemenskap i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagaren.

Lagen om företagshälsovård (1383/2001) ålägger arbetsgivare att ordna lagstadgad, förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare. Att tillhandahålla sjukvård är frivilligt för arbetsgivaren. Företagare och andra som utför eget arbete kan ordna företagshälsovård för sig själva.

Arbetsgivaren kan ordna företagshälsovården själv eller skaffa den från välfärdsområdet, en privat läkarcentral eller någon annan serviceproducent.

Företagshälsovård i Varha

Företagshälsovårdsenheten i Nystad tillhandahåller lagstadgade, förebyggande företagshälsovårdstjänster för arbetsgivare, företagare, jordbrukare och andra som utför eget arbete inom Egentliga Finlands välfärdsområde som har ett avtal med enheten.

Aktuell information om företagshälsovården för anställda inom Egentliga Finlands välfärdsområde finns på Varhas intranätsida på adressen varha.sharepoint.com.

Nyheter om företagshälsovård