Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraskapet kan erkännas på mödrarådgivningen redan före barnets födelse. Om föräldraskapet inte har erkänts före barnets födelse, skickar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en anmälan om födelsen till barnatillsyningsmannen i det välfärdsområde där moderns hemkommun finns. Barnatillsyningsmannen kallar in barnets moder till en diskussion om utredning av föräldraskapet.

För vem?

Om du har frågor angående utredning av föräldraskap kan du kontakta den familjerättsliga enheten.

Gör så här

När barnet har fötts under äktenskap är moderns make far till barnet. Om den biologiska modern inte är gift, kan föräldraskapet utredas och erkännas antingen före eller efter barnets födelse. För att erkänna föräldraskap redan under graviditeten ska modern och fadern besöka mödrarådgivningen mellan graviditetsvecka 30 och 32.

Om faderskapet är oklart kan det inte erkännas på rådgivningen. Då utreds och erkänns faderskapet hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. En rättsgenetisk undersökning kan göras för att säkerställa faderskapet om fadern begär det eller om barntillsyningsmannen anser att det är nödvändigt. I ett sådant fall tar fadern och modern själva ett prov (avskrap av kindens insida) under övervakning av barnatillsyningsmannen. Ett prov tas också av barnet. Både modern och fadern måste ge sitt samtycke till undersökningen. Före testet får man inte äta, dricka eller röka på en halvtimme. Undersökningen utförs av institutet för hälsa och välfärd och den är kostnadsfri i samband med utredning av faderskap.

Den som ska erkänna sitt föräldraskap ska kunna identifiera sig. Godtagbara handlingar är pass, främlingspass eller resedokument för flykting som utfärdats av en finsk myndighet, identitetskort (utfärdat av myndighet i Finland, EES, San Marino eller Schweiz) eller körkort som utfärdats av en finsk myndighet efter den 1 oktober 1990.

Barnatillsyningsmannen kan också utreda faderskapet för ett barn som fötts inom äktenskapet. Då ska makarna gemensamt ansöka om utredning av faderskap inom sex månader efter barnets födelse.

Servicekanaler

Familjerättsliga enheten i Åbo

Familjerättsliga enheten i Letala

Familjerättsliga enheten i Loimaa

Familjerättsliga enheten i Nådendal

Familjerättsliga enheten i Nystad

Familjerättsliga enheten i Pargas

Familjerättsliga enheten i Salo

Familjerättsliga enheten i Somero

Familjerättsliga enheten i Virmo

Familjerättsliga enheten på Kimitoön