Hoppa till huvudinnehåll

Förmedlingskontoservice, dvs. skötsel av klientens ekonomi

Nyckelord:

Förmedlingskontoservice, dvs. skötsel av klientens ekonomi är en form av socialservice, där du får hjälp med att sköta din ekonomi. Servicen innebär att anordnaren av socialservice betalar dina utgifter med dina inkomster i enlighet med planen för förmedlingskontot.

Vid betalningen används ett så kallat förmedlingskonto, som är avsett att hjälpa dig hantera din ekonomi i särskilda situationer. Till exempel kan din pension överföras till förmedlingskontot, som används för dina utgifter under övervakning av en yrkesutbildad person inom socialvården.

För vem?

Servicen är avsedd för alla invånare i åldern 18–64 år i Egentliga Finlands välfärdsområde som är i behov av ekonomihandledning och som inte själva kan sköta sin ekonomi, men som inte har tillgång till intressebevakningstjänster. Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler