Hoppa till huvudinnehåll

Hemvård och stödtjänster, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Syftet med hemvård är att hjälpa dig att bo kvar i ditt hem.

Stöd i hemmet ges av en sjukskötare eller en yrkesutbildad person inom socialvården.

Som stödtjänster i hemmet kan du bland annat få hjälp med att

  • städa
  • laga mat
  • klä på dig
  • ta dina mediciner, etc.

Syftet med stödtjänster i hemmet är att göra det möjligt för dig att klara din vardag så självständigt som möjligt.

Hemvården tillhandahåller följande stödtjänster:

Måltidsservice

Du kan beviljas måltidsservice om du inte själv kan laga eller skaffa mångsidig mat, eller om du inte kan äta utanför hemmet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Städservice

Du kan få hjälp med att städa ditt hem om du inte kan göra det själv, till exempel på grund av hälsoproblem eller funktionsnedsättning.

Hjälp med att uträtta ärenden

Du kan få hjälp med att sköta ärenden hos myndigheter samt andra ärenden. I praktiken innebär tjänsten handledning, rådgivning och hjälp med att fylla i olika formulär, göra ansökningar och ha kontakt med myndigheter. Syftet är att underlätta kontakten till socialservicen och att se till att du får den hjälp och information du behöver.

Badservice

Du får hjälp i badrummet/duschen med att tvätta dig och sköta din personliga hygien, samt med att byta kläder och vid behov hjälp vid toalettbesök.

För vem?

Servicen beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Hemvård

Servicen är avsedd för personer som har nedsatt funktionsförmåga på grund av hög ålder, sjukdom, skada eller någon annan motsvarande orsak. Den kan också beviljas på basis av en särskild familje- eller livssituation.

Måltidsservice

Servicen är särskilt avsedd för äldre, sjuka, personer med funktionshinder eller som på annat sätt är i behov av hjälp.

Städservice

Servicen är avsedd för personer som inte själva kan städa, till exempel på grund av hälsoproblem eller funktionshinder.

Hjälp med att uträtta ärenden

Servicen är avsedd för alla personer i åldern 18–64 som bor i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Badservice

Servicen är avsedd för personer med

  • dåliga eller bristfälliga tvättrum hemma
  • funktionsnedsättning
  • ökad risk för fallolycka
  • yrsel
  • dåliga möjligheter att tvätta sig hemma på ett säkert sätt med hjälp av hemvård eller närstående.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler