Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Kotihoito ja tukipalvelut, työikäiset

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Kotihoidon tavoitteena on auttaa sinua asumaan kotonasi.

Tukea kotiin antaa terveydenhoitaja tai sosiaalialan ammattilainen.

Kotihoidon kautta annetaan sinulle kotiin tukipalveluja, kuten apua

  • siivoukseen,
  • ruoanlaittoon,
  • pukeutumiseen,
  • lääkkeiden ottamiseen, jne.

Kotiin annettavien tukipalveluiden tarkoituksena on, että voit suoriutua jokapäiväiseen elämääsi kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti.

Kotihoidon tukipalveluita ovat:

Ateriapalvelu

Voit saada ateriapalvelua, jos et pysty itse valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa tai ruokailu kodin ulkopuolella ei onnistu sairaudesta tai vammasta johtuen.

Siivouspalvelu

Voit saada apua kodin siivoustehtäviin jos et pysty itse suoriutumaan siivouksesta esimerkiksi terveydellisten syiden tai toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi.

Asiointipalvelu

Voit saada apua viranomaisasioihin ja muihin asiointitilanteisiin. Käytännössä palvelu sisältää ohjausta, neuvontaa ja avustusta erilaisten lomakkeiden täyttämisessä, hakemusten tekemisessä ja viranomaisten kanssa asiointiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on helpottaa sosiaalipalveluihin liittyvää asiointia ja varmistaa, että saat tarvitsemaasi apua ja tietoa asianmukaisesti.

Peseytymispalvelu

Se sisältää avustamista kylpyhuoneessa tai suihkussa, henkilökohtaisen hygienian ylläpitämistä, vaatteiden vaihtoa, ja tarvittaessa apua wc-käynteihin liittyvissä toiminnoissa.

Requirements

Palveluiden myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sen pohjalta laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Kotihoito

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palvelu voidaan myöntää myös erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Ateriapalvelu

Palvelu on tarkoitettu erityisesti ikääntyneille, sairaille, vammaisille tai muuten avun tarpeessa oleville henkilöille.

Siivouspalvelu

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty itse suoriutumaan siivouksesta esimerkiksi terveydellisten syiden tai toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi.

Asiointipalvelu

Palvelu on tarkoitettu kaikille 18–64 ikäisille Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaille.

Peseytymispalvelu

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla

  • kodin peseytymistilat ovat peseytymisen kannalta hankalat tai puutteelliset, sekä niille,
  • joilla toimintakyvyn heikkouden,
  • suurentuneen kaatumisriskin tai
  • huimauksen vuoksi

turvallinen peseytyminen ei kotona ole mahdollista kotihoidon tai omaisten tuella.

User instruction

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi Soihtu-tiimiin puhelimitse. Mikäli sinulla on jo oma työntekijä sosiaalipalveluissa, ota suoraan yhteyttä häneen. Soihtu-tiimiin otetaan yhteyttä, jos asiakkuutta ei vielä ole.

Service channels

Asiakasohjaus Soihtu Kemiö-Parainen

Asiakasohjaus Soihtu Salo-Somero

Asiakasohjaus Soihtu Turku

Asiakasohjaus Soihtu Vakka-Suomi