Hoppa till huvudinnehåll

Rehabilitering och bedömning för äldre

Nyckelord:

Rehabiliteringen och bedömningen kan utföras vid en särskild rehabilitering- och bedömningsenhet eller hemma hos klienten.

Rehabilitering och bedömning i enheterna

Tidsbegränsad, planerad och målinriktad bedömningsperiod i rehabiliteringssyfte som genomförs av tjänster för äldre för att stöda den äldre personens boende hemma.

Verksamheten vid enheterna omfattar sådan vård och rehabilitering som främjar rehabilitering och funktionsförmåga och som genomförs i form av multiprofessionellt samarbete. Medlemmar i en multiprofessionell arbetsgrupp är vanligen läkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeut och/eller ergoterapeut samt vid behov geronom eller socionom.

Under rehabiliteringsperioden görs upp en individuell rehabiliteringsplan i samarbete med klienten och klientens anhöriga. När rehabiliteringen planeras och genomförs beaktas varje klients individuella behov, önskemål och åsikter samt hens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala resurser. Klienten får hjälp och stöd att klara de dagliga sysslorna så självständigt som möjligt. Klienterna deltar i genomförandet av sin egen individuella rehabiliteringsplan samt i den rehabiliterande verksamhet som ordnas vid enheterna, såsom motions- och rekreationsgrupper.

Rehabilitering och bedömning hemma

Rehabiliterande bedömningsperiod som är tidsbegränsad, planerad och målinriktad och som genomförs hemma för att stöda att den äldre personen kan bo hemma.

Den rehabiliterande bedömningsperioden är planmässig och målinriktad. Perioden genomförs i form av effektiviserad och intensiv hemvård där fokus ligger på att stöda klientens funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand genom åtgärder som stöder rehabiliteringen. Målet är att klienten genom att utnyttja sina egna resurser kan bo i sitt eget hem så självständigt och tryggt som möjligt. I slutet av perioden bedömer ett multiprofessionellt team med klienten och klientens närstående de individuella tjänster som stöder och tryggar boende hemma.

För att regelbunden hemvård ska kunna inledas krävs en rehabiliterande bedömningsperiod. Om det efter den rehabiliterande bedömningsperioden konstateras behov av regelbunden hemvård, utarbetas för klienten en individuell vård- och serviceplan där arbetsfördelningen mellan alla som deltar i vården avtalas och det individuella genomförandet av vården fastställs.

Vad kostar det?

För servicen tas det ut en klientavgift som välfärdsområdet bestämmer.

För vem?

En kortvarig rehabiliteringsperiod dygnet runt kan behövas när den äldre personens funktionsförmåga är så nedsatt att det är nödvändigt att bedöma om funktionsförmågan är tillräcklig och trygg för boende hemma. Man kan inleda perioderna antingen direkt från sjukhuset eller via en bedömning av servicebehovet. Målet med perioden är att den äldre tryggt återvänder till sitt hem och sitt revir.

Den rehabiliterande bedömningsperioden inleds hemma via bedömning av servicebehovet eller planerad utskrivning från sjukhuset. Dessutom kan den äldre personens egen eller en närstående persons oro för att klara sig på egen hand hemma sätta igång perioden. 

Gör så här

Man söker sig till rehabiliterings- och utvärderingsperioden via klienthandledning.

Servicekanaler

Kauppatorin Monitori

Kotikuntoutus, Kaarina

Kurjenmäkikodit, Åbo