Hoppa till huvudinnehåll

Serviceboende med heldygnsomsorg, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Serviceboende med heldygnsomsorg är en form av socialservice där du erbjuds en bostad som motsvarar dina behov i en tillgänglig och trygg boendeenhet, som ordnar gruppaktiviteter. Du får också den vård och omsorg du behöver utan dröjsmål, oavsett tid på dygnet.

I serviceboende med heldygnsomsorg ingår följande:

  • vård och omsorg
  • aktiviteter som upprätthåller och främjar funktionsförmågan
  • måltider
  • klädvård
  • städning
  • verksamhet som främjar social interaktion.

Serviceboende med heldygnsomsorg kan vara långvarigt eller kortvarigt. Kortvarigt serviceboende kan vara tillfälligt eller regelbundet.

För vem?

Servicen är avsedd för personer som behöver kontinuerlig vård och omsorg dygnet runt eller krävande professionell vård som inte kan tillhandahållas på något annat sätt, eller på ett för klienten ändamålsenligt sätt. Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler