Hoppa till huvudinnehåll

Serviceboende för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:

Serviceboende enligt handikappservicelagen ordnas flexibelt efter dina individuella behov. Tjänsten omfattar tillgängliga och funktionella bostäder och de nödvändiga stödtjänster som du behöver för att klara din vardag. Boendetjänsten är kostnadsfri, men du betalar själv hyran och andra normala boendekostnader.

Bostaden kan vara en hyres- eller ägarbostad. Den kan ingå i en bostadsgrupp, ett gruppboende eller ett servicehus och i samband med den kan stöd erbjudas dygnet runt eller som lättare stöd, beroende på dina behov. Boendet kan också ordnas i ditt eget hem, till exempel genom personlig assistans, hemtjänst och bostadsanpassning. Du kan få hjälp med olika vardagssysslor i hemmet, såsom att röra dig, klä på dig och sköta din personliga hygien, samt med måltider, medicinering och andra nödvändiga funktioner.

Personalen vid funktionshinderservicen bedömer tillsammans med dig hurdant och hur mycket boendestöd du behöver. De tjänster du behöver fastställs i din egen klient- eller serviceplan. Målet är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt även om du behöver stöd och service. Dina stöd planeras individuellt utifrån din situation, dina behov och dina önskemål.

Från och med den 1 januari 2025 tillämpas den nya handikappservicelagen för alla klientgrupper, men beslut som fattats före det förblir i kraft även efter 1.1.2025.

För vem?

Tjänsten är avsedd för personer med svår funktionsnedsättning som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning behöver kontinuerlig eller särskilt mycket hjälp av en annan person.

Gör så här

Funktionshinderservicen erbjuder hjälp med att hitta en boendeform som passar dig och dina behov. Kontakta funktionshinderservicen i din kommun.

Du kan ansöka om tjänsten genom att fylla i ansökan om funktionhinderservice, som du hittar på webbplatsen varha.fi under Elektronisk ärendehantering. Ansökan kan fyllas i och skickas elektroniskt. Du kan också skriva ut den, fylla i den och skicka till funktionhinderservicen i din kommun.

Bifoga ett folkhälsoutlåtande till din ansökan, som visar ditt aktuella hälsotillstånd, din arbetsförmåga och hur långvarig din skada eller sjukdom är. Utlåtandet kan med fördel ges av den enhet som känner till din sjukdom eller funktionsnedsättning från tidigare.

Om du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta funktionshinderservicen i din kommun. Efter att du har ansökt om tjänsten kontaktar någon från funktionshinderservicen dig för att bedöma ditt servicebehov.

Servicekanaler

Kurjenkallion asunnot (toimisto), Turku

Mäntymäen asunnot (toimisto), Turku

Ruusukuja enhet för serviceboende

Sosiaalitoimisto, Aura

Vammaispalvelutoimisto, Kaarina

Vammaispalvelutoimisto, Paimio