Hoppa till huvudinnehåll

Servicestyrning för missbrukare

Nyckelord:

Servicestyrning erbjuder dig och dina närstående handledning och rådgivning angående rusmedelsavvänjning och -rehabilitering. Målet är att stödja alkohol- och drogfrihet samt att minska och eliminera de faktorer som äventyrar klientens välbefinnande och säkerhet.

För att hjälpen ska nå klienten så bra som möjligt bedöms och planeras behovet av vård och rehabilitering vid behov som samarbete mellan social- och hälsovården. Tjänsterna erbjuds i första hand som öppenvård.

Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder tjänsten från och med 1.1.2023.

För vem?

Tjänsten är tillgänglig för alla med missbruksproblem och deras närstående, som bor i välfärdsområdet.

Gör så här

Kontakta hälsostationen eller missbrukartjänsterna i din hemkommun.

Det lönar sig inte att dröja med att söka missbruksvård. Stöd som fås i ett tidigt skede kan förebygga uppkomsten av allvarliga problem.

Servicekanaler

Hälsorådgivningen Milli, Åbo

Jelpperis kundhandledare, Naantali

Liedon pääterveysasema, Lieto