Hoppa till huvudinnehåll

Socialhandledning, personer i arbetsför ålder

Nyckelord:

Socialhandledning är en form av socialservice som erbjuder stöd, handledning och praktisk hjälp vid olika utmaningar och svårigheter. Socialhandledningen hjälper dig att hitta lösningar på dina problem och stöder dig i att uppnå dina mål. Det kan handla som stöd gällande ekonomiska frågor, boende, sysselsättning eller sociala relationer.

För vem?

Tjänsten är avsedd för alla personer i åldern 18–64 som bor i Egentliga Finlands välfärdsområde. Den beviljas på basis av en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som görs utifrån bedömningen.

Gör så här

Kontakta Fackla-teamet i din boendekommun. Om du redan har en egen kontaktperson inom socialservicen kan du kontakta den personen direkt. Fackla-teamet är till för den som ännu inte har en klientrelation.

Servicekanaler

Jelpperis kundhandledare, Naantali

Socialbyrå, Reso