Hoppa till huvudinnehåll

Utredning av omständigheter

Nyckelord:

Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende och/eller umgänge kan de vända sig domstol för beslut. Vid behov kan domstolen be välfärdsområdet om en utredning över barnets och föräldrarnas omständigheter. Utredningen görs endast på begäran av domstolen.

Syftet med utredningen är att ge domstolen information som baserar sig på socialvårdens kännedom om familjesituationen, barnets levnadsförhållanden och andra faktorer som påverkar beslutet om vårdnadsärendet. För utredningen begärs också ofta utlåtanden och handlingar av andra myndigheter. Utredningens innehåll beror på föräldrarnas ansökningar och tingsrättens uppdrag. Utredningen och bilagorna är offentliga för sakägare.

Klientrelationen inom utredning av omständigheter upphör när utredningen färdigställs eller om rättsprocessen avbryts på grund av att föräldrarna når en överenskommelse under utredningen.

För vem?

En utredning av omständigheter görs endast på begäran av domstolen.

Gör så här

När utredningen inleds kontaktar den familjerättsliga enheten föräldrarna.

Begäran om handräckning från andra välfärdsområden skickas till den familjerättsliga enheten per post eller e-post.

Servicekanaler

Familjerättsliga enheten i Åbo