Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdets ledning

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till ledningen för Egentliga Finlands välfärdsområde.

Välfärdsområdesdirektör

Tarmo Martikainen

Välfärdsområdesdirektör

Nina Kokkonen

Assistent

Organiseringens tjänster

Antti Parpo

Direktör för organiseringens tjänster

Sari Nanai

Assistent

Koncerntjänster

Laura Saurama

Direktör för koncerntjänster

ÅUCS-sjukhustjänster

Mikko Pietilä

Resultatområdesdirektör

ÅUCS-sjukhustjänster

På resultatgruppernas sidor (Tyks.fi) hittar du kontaktuppgifterna till ledarna för resultatgrupperna för ÅUCS-sjukhustjänster.

Social- och hälsovårdstjänster

Mikko Pakarinen

Resultatområdesdirektör

Social- och hälsovårdstjänster

Tjänster för äldre

Eeva-Sirkku Pöyhönen

Resultatområdesdirektör

Tjänster för äldre

Minna Ek

resultatområdesdirektörens sekreterare

Räddningstjänster 

Vesa Halonen

Resultatområdesdirektör

Räddningstjänster

Sari Rinne

Assistent

Annan ledning

 • Kunddirektör Pasi Oksanen tfn. 040 574 5652
 • Tvåspråkig service Karin Simola, tfn. 040 733 5897
 • Strategi Leena Setälä tfn. 050 327 1230
 • Forsknings- och utvecklingsdirektör Ville Kytö, tfn. 050 463 7995
 • Informationstjänster Marjaana Siirala, tfn. 040 163 7407
 • Personaldirektör Noora Nordberg, tfn. 050 324 9199
 • Ekonomi Arja Pesonen tfn. 050 409 0755
 • Informationsförvaltning Jari Poromaa tfn. 040 635 8575
 • Förvaltningsdirektör Jari-Pekka Tuominen tfn. 040 566 4854
 • Fastighetsdirektör Timo Seppälä tfn. 040 739 0173
 • Stödtjänster Janne Saarinen tfn. 050 590 1449
 • Kommunikation Maria Roos tfn. 040 508 4143
 • Utvärderingsdirektör Synnöve Niemi tfn. 050 4381826

Social- och hälsovårdstjänster

 • Servicedirektör, social- och hälsocentraltjänster Jane Marttila tfn 050 518 2792
 • Servicedirektör, social och handikappservice Emilia Heikkilä tfn 050 373 2563
 • Servicedirektör, kundhandledning Jenni Kiviluoto tfn 040 138 4182
 • Servicedirektör, universitetssocial- och hälsocentral Susanna Laivoranta-Nyman tfn 050 511 1734
 • Direktör för barnfamiljeservicen Krista Ryödi tfn 050 597 7151
 • Direktör för tjänster för personer i arbetsför ålder Marika Lehtinen tfn 040 486 0935
 • Direktör för funktionshinderservice Sari Hietala tfn 040 353 4044
 • Direktör för öppenvård Suvi Vainiomäki tfn 040 186 3836
 • Direktör för munhälsovård Marina Merne-Grafström tfn 040 481 1047
 • Direktör för familjecenter Terhi Vierikko tfn 050 314 6012
 • Direktör för tjänster som stöder funktionsförmåga Taru Visala tfn 040 579 6749
 • Direktör för missbruks- och mentalvårdstjänster Tommi Väyrynen tfn 050 599 3111
 • Förvaltningsöverläkare Jutta Peltoniemi tfn 040 595 3682
 • Förvaltningsöverskötare Minna Ylönen tfn 044 907 3495

Se också sidan Social- och hälsovårdstjänsternas kontaktuppgifter

Tjänster för äldre

 • Kundhandledningsdirektör Salla Lindegren, tfn. 050 434 9777
 • Regionala tjänster för äldre Marika Tuimala, tfn. 044 435 7555
 • Resursdirektör Päivi Kaisti, tfn. 040 634 1206
 • Ledande socialarbetare, gerontologiskt socialt arbete Pinja Aaltonen

Se också sidan Kontaktuppgifter till tjänster för äldre