Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsans psykologtjänster

Nyckelord:

Skolpsykologen ger stöd i frågor som gäller välbefinnande, skolgång och lärande. Skolpsykologen kan i synnerhet vara till hjälp om det behöver utredas utmaningar i lärandet. Ett eventuellt behov av undersökningar av skolpsykologen bedöms tillsammans med lärarna och/eller skol- och studerandehälsovården i samråd med dig.

Skolpsykologen hjälper när det gäller psykisk hälsa och krissituationer samt med utmaningar i känslolivet.

Det stöd som skolpsykologen ger är frivilligt och konfidentiellt, mottagningen är huvudsakligen i skolan under skoldagen. Du kan ta kontakta skolpsykologen själv eller tillsammans med ditt barn eller din tonåring.

Kontakta skolpsykologen om ditt barn behöver stöd eller hjälp, eller information om till exempel

  • skolgång och lärande
  • att orka med vardagen
  • känsloliv och sociala relationer
  • psykiskt välmående, till exempel ångest, utmattning, rädsla, spänning, stressymptom
  • krissituationer

Om du behöver hjälp med någon annan fråga, hjälper vi dig vidare.

För vem?

Skol- eller studiepsykologens tjänster kan användas av elever i grundutbildning, vilket även omfattar elever i förskoleutbildning och elever från gymnasieskolor och yrkesskolor.

Gör så här

Du kan ta kontakt med skolpsykologen per telefon eller sms. Skolpsykologer tar i regel emot med tidsbokning och servicen är kostnadsfri.

Servicekanaler

Be om hjälp -knappen

Elevvård i Alhaisten koulu, Salo

Elevvård i Hakastaron koulu, Salo

Elevvård i Halikon lukio, Salo

Elevvård i Hermannin koulu, Salo

Elevvård i Joensuun koulu, Somero

Elevvård i Kiiruun koulu, Somero