Hoppa till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Be om hjälp -knappen är en lågtröskel elektronisk kanal för barnfamiljer och vuxna under 65 år, genom vilken du kan få stöd och vägledning till rätt sorts hjälp. Du kan också be om hjälp anonymt. Du behöver inte veta vilken tjänst eller vilken professionell person du ska kontakta. Du får stöd och vägledning till rätt plats när du har fyllt i formuläret. Ditt ärende kommer att vidarebefordras till en social- eller hälsovårdsperson som arbetar inom välfärdsområdet och som bäst kan svara på din fråga.

Din begäran kommer att besvaras inom tre arbetsdagar.

Om du är på väg att göra en anmälan/kontakt med socialtjänsten för bedömning av behov av stöd, en anmälan om barnskydd eller en förebyggande anmälan om barnskydd, använd separata elektroniska formulär för detta ändamål. Formulären hittar du på Egentliga-Finlands välfärdsområdes webbplats (elektronisk service).