Hoppa till huvudinnehåll

Medling vid brott och tvister

Nyckelord:

Medling är en frivillig och kostnadsfri tjänst för parterna i ett brott eller en tvist, där utbildade, opartiska medlare hjälper parterna att möta varandra och hantera ärendet på ett konstruktivt sätt. Medlarna har tystnadsplikt och får med andra ord inte berätta för någon om det som händer under medlingen. I medlingen har parterna möjlighet att påverka hur deras ärende ska avgöras. Det är till exempel möjligt att komma överens om ersättning för eventuella skador.

Vid ett medlingsmöte kan parterna tala om ett brott eller en tvist som har inträffat mellan dem. De kan berätta för varandra om sina erfarenheter och känslor. Medlarna och parterna diskuterar till exempel om de skador och men som brottet eller tvisten har orsakat. Parterna kan komma överens om hur skadorna ska ersättas. Medlarna kan hjälpa med att upprätta ett skriftligt avtal om vad som överenskommits.

Om det visar sig omöjligt att nå en överenskommelse kan parterna och/eller medlingsbyrån när som helst avbryta medlingen.

Medlingsbyråer finns i Loimaa, Nystad, Salo och Åbo.

För vem?

En part i ett brott eller en tvist, en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare, polis, åklagare eller annan myndighet kan lämna in ett initiativ till medling hos medlingsbyrån.

Vid våldsbrott mot den misstänktes make/maka, barn, förälder eller annan nära anhörig kan endast polis eller åklagare ta initiativ till medling.

Gör så här

Kontakta medlingsbyrån för att inleda ärendet. I tvistemål krävs ingen brottsanmälan utan du kan direkt lämna in ett initiativ till medlingsbyrån.

Initiativet till medling kan också tas av polis, åklagare, en myndighet eller en minderårigs vårdnadshavare eller annan laglig företrädare. I fall av våld i nära relationer kan endast polis eller åklagare ta initiativ till medling.

Medlingsbyråns medlingshandledare och ansvarspersoner bedömer om tvisten eller brottet lämpar sig för medling. Vid bedömningen tillämpas de kriterier som fastställs i lag. Medlingsbyrån kontaktar parterna, ordnar vid behov separata möten och skaffar den information och de handlingar som hänför sig till ärendet.

Servicekanaler