Hoppa till huvudinnehåll

Mun- och tandvård för barn och unga

Nyckelord:

Mun- och tandvård för barn inleds redan under graviditeten i Egentliga Finlands välfärdsområde. Föräldrar som väntar sitt första barn har möjlighet att besöka en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården för att få en bedömning av sin munhälsa och sitt vårdbehov.

Barn och unga kallas till lagstadgade munhälsokontroller och undersökningar. Följande åldersgrupper kallas till kontroll: barn i åldern 10–12 månader, 3 år och 5 år. Skolelever i årskurs 1, 5 och 8. Alla ungdomar i åldern 16–17.

En del av de första besöken (barn i åldern 10–12 månader) genomförs på distans. Närmare anvisningar om distansmottagningen finns i kallelsebrevet. I stället för distansmottaning kan du också välja att göra besöket på plats. Du får en ny kallelse om det vid distansmottagningen konstateras att det finns behov för ett besök på plats.

Tandreglering ges till personer under 18 år enligt behov och poängsättning. Behandlingen planeras utifrån bettets utveckling. Remiss för bedömning av behovet av tandreglering ges i samband med en grundläggande tandundersökning. Inom den offentliga hälso- och sjukvården behandlas bettfel som påverkar käkarnas tillväxt och funktion. Om tandraden är oregelbunden eller om det är trångt mellan tänderna behövs det i allmänhet ingen tandreglering. Tandreglering används för att åtgärda bettavvikelser som hindrar tändernas normala utveckling och funktion, samt för att behandla svår tandträngning. Tandreglering kräver långvarigt engagemang.

Vad kostar det?

Vården är avgiftsfri för barn och unga under 18 år.

För vem?

Bastandvård ges enligt individuellt behov till alla barn och unga i välfärdsområdet samt till dem som går i en grundskola i välfärdsområdet.

Gör så här

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde kallas alla barn och unga till lagstadgade munhälsokontroller och undersökningar enligt samma praxis.

Vid munhälsokontrollen fastställs ett individuellt vårdintervall. Enligt det här intevallet kallas barnet till nästa granskning, eventuellt redan före den åldersgruppsvisa kontrollen.

Kontakta mun- och tandvården i din boendekommun om du har frågor som gäller ditt barns munhälsa.

Servicekanaler

Alastaro tandklinik, Loimaa

Aura tandklinik

Centraltandkliniken, Åbo

Dentalia, Åbo

Eurocity tandklinik, Åbo

Gertruds Åldringshems Tandklinik, Åbo

Halikko tandklinik, Salo

Hantverkaregatans tandklinik, Åbo

Hirvikoski tandklinik, Loimaa

Ihala tandklinik, Reso