Hoppa till huvudinnehåll

Personlig assistans

Nyckelord:
Personlig assistans, med andra ord assistenttjänst är nödvändig assistans för en person med svår funktionsnedsättning i hemmet och utanför hemmet:

* i dagliga aktiviteter
* i arbete och i studier
* i fritidsaktiviteter
* i samhällelig delaktighet
* i upprätthållandet av social interaktion

Syftet med personlig assistans är att hjälpa en person med svår funktionsnedsättning att uppfylla sina önskemål och val på olika områden i livet.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt, till exempel med en arbetsgivarmodell, där personen med svår funktionsnedsättning är själv assistentens arbetsgivare, eller med en servicesedel, eller som ett köpt tjänst från en privat tjänsteproducent. Sätten för ordnandet kan kombineras.

Personlig assistans är kostnadsfri för kunden.

Egentliga Finlands välfärdsområde erbjuder denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

En person med svår funktionsnedsättning kan få personlig assistans som assistenttjänst om hen nödvändigtvis behöver hjälp för att klara av vardagliga aktiviteter.

Gör så här

Ansök om personlig assistans, alltså assistenttjänst från handikappservicen i din boendekommun. En socialarbetare kommer att uppskatta metoden för genomförandet av tjänsten tillsammans med dig.

Servicekanaler

Sosiaalipalvelujen neuvonta, Lieto

Vammaisen henkilökohtainen apu, Raisio

Vammaispalvelutoimisto, Turku