Hoppa till huvudinnehåll

Socialt arbete för barnfamiljer

Nyckelord:

Det sociala arbetet för barnfamiljer stöder familjer med barn och ungdomar under 18 år genom att stärka välbefinnandet och föräldraskapet i olika situationer i livet. Syftet är att hjälpa familjen så att barnet får växa upp och utvecklas i ett gott hem.

Det kan finnas behov av stöd i till exempel följande fall:

  • oro för barnets utveckling och välbefinnande
  • svårigheter med eller försummelse av vård och fostran
  • våld i nära relationer eller i hemmet eller våldsamt beteende hos barnet
  • föräldrarna använder rusmedel eller har psykiska problem
  • barnet eller den unga använder eller har testat rusmedel
  • konflikter inom familjen
  • andra kriser.

Socialt arbete med barnfamiljer innebär att man arbetar tillsammans med familjen på ett planerat och målinriktat sätt. Målet är att tillsammans med familjen stärka familjens egna resurser och förutsättningar, att öka tryggheten och delaktigheten, samt att underlätta svåra situationer.

Socialt arbete för barnfamiljer bygger på frivillighet och viljan att ta emot hjälp. Arbetet är ett samarbete mellan familjen, familjens närstående och utbildad personal som känner till barnets situation.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

För vem?

Tjänsten är avsedd för barn och ungdomar samt deras familjer som behöver hjälp och stöd. Vanligen erbjuds socialt arbete med barnfamiljer efter en bedömning av servicebehovet. Vi följer socialvårdslagen när vi bedömer servicebehovet och fattar beslut om tjänster för familjer. Klientrelationen upphör när stödbehovet upphör.

Gör så här

Socialhandledarna och socialarbetarna i Fackla-teamen (socialrådgivning, handledning och bedömning av servicebehov) erbjuder handledning och råd med låg tröskel. Be om en bedömning av servicebehovet om du är oroad över din egen eller din familjs situation eller om du inte vet vad du ska göra och vill få hjälp med att sköta dina ärenden.

Du kan också fylla i formuläret "Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet" på Varhas webbplats, eller göra en barnskyddsanmälan. Om situationen inte är brådskande kan också den myndighet som arbetar med barnet, ungdomen eller familjen med stöd av socialvårdslagen kontakta socialvården skriftligen tillsammans med barnet eller familjen. En sådan kontakt kan ersätta behovet av en barnskyddsanmälan.

Om situationen är brådskande ska du ringa social- och krisjouren eller 112.

Servicekanaler

Barnskyddsanmälan

Kauppatorin Monitori

Socialbyrå, Reso

Sosiaalipalvelut, Linnankatu, Turku

Sosiaalitoimisto, Naantali

Sosiaalitoimisto, Pöytyä