Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Contact information and opening hours

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Pyydä apua -nappi on lapsiperheiden ja alle 65-vuotiaiden aikuisten matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta voit saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Voit pyytää apua myös nimettömänä. Sinun ei tarvitse tietää, mihin palveluun tai keneen ammattilaiseen sinun tulee olla yhteydessä. Saat tukea ja ohjauksen oikeaan paikkaan, kun olet täyttänyt lomakkeen. Kysymyksesi ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata kysymykseesi.

Pyyntöösi vastataan viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa.

Mikäli olet tekemässä ilmoitusta/yhteydenottoa sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitusta tai ennakollista lastensuojeluilmoitusta, käytä näihin tarkoituksiin erillisiä sähköisiä lomakkeita. Ne löytyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta (sähköinen asiointi).