Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringen av Egentliga Finlands välfärdsområde

Välfärdsområdenas finansiering baserar sig på statlig finansiering och delvis på avgiftsintäkter.

Finansministeriet följer välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi samt svarar för regleringen och utvärderingen av välfärdsområdenas finansiering och ekonomi. 

Välfärdsområdena beslutar med stöd av sin självstyrelse om användningen och allokeringen av finansieringen. Nivån på finansieringen allokeras till områdena utifrån kalkylmässiga kriterier och justeras årligen. 

  • Varhas totala verksamhetsintäkter cirka 371 miljoner euro. 
  • Den statliga finansieringen i Varhas budget uppgår till 2 069 miljoner euro.
  • Egentliga Finlands andel av hela landets finansiering är 8,6 %.

Mer information på Finansministeriets webbplats.

Investeringar

  • Välfärdsområdena ska årligen utarbeta en investeringsplan för de investeringar som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem.
  • Investeringsplanen för 2025–2028 godkändes av välfärdsområdesfullmäktige i december 2023.
  • Statsrådet beslutar årligen om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån för det följande året, det vill säga fullmakten att ta långfristiga lån för finansiering av investeringar.

Investeringsplan 2024–2027 (på finska)

Investeringsplan 2025–2028 (på finska)