Hoppa till huvudinnehåll

Jag behöver ett sjukintyg

Vid sjukfrånvaro behövs vanligen ett intyg där en läkare eller sjukskötare konstaterar insjuknande eller skada som orsakar arbetsförmåga. Ta först reda på din arbetsgivares anvisningar för sjukfrånvaro. Det kan till exempel räcka med att du själv anmäler att du är sjuk om det bara gäller några dagar.

Gör så här:

Fråga din arbetsgivare i vilka situationer och inom vilken tid du ska lämna in ett intyg över din sjukfrånvaro. Beroende på ditt hälsotillstånd skrivs sjukintyget av en sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut eller läkare.

Ta reda på vilka tjänster inom företagshälsovården du kan använda om du blir sjuk. Du kan fråga företagshälsovården direkt eller se avtalet om företagshälsovård, som ska finnas tillgängligt på din arbetsplats. Om sjukvård ingår i avtalet om företagshälsovård kan du boka en tid till företagshälsovården. Om du misstänker att din sjukdom är arbetsrelaterad ska du kontakta företagshälsovården för att utreda saken.

Ta reda på vilka tjänster inom företagshälsovården du kan använda om du blir sjuk. Du kan fråga företagshälsovården direkt eller se avtalet om företagshälsovård, som ska finnas tillgängligt på din arbetsplats. Om sjukvård ingår i avtalet om företagshälsovård kan du boka en tid till företagshälsovården. Om du misstänker att din sjukdom är arbetsrelaterad ska du kontakta företagshälsovården för att utreda saken.

Kontakta Egentliga Finlands välfärdsområde för att göra en bedömning av vårdbehovet genom att

  • göra en symtombedömning i Omaolo
  • kontakta oss via e-tjänsten (tillgången till e-tjänst varierar mellan kommunerna)
  • ringa din hälsostation.

Observera att ÅUCS jourmottagningar endast är avsedda för akuta fall. Kontakta inte jouren i ärenden som endast gäller sjukintyg.