Hoppa till huvudinnehåll

Utvidgning av programmet för arbetsförmåga

Helheten stöder de partiellt arbetsföras och långtidsarbetslösas möjligheter att få arbete och att de kan fortsätta arbeta samt förebygger långvarig arbetslöshet och arbetsoförmåga.

Stöd för kunders arbetsförmåga

Tjänster hos samordnare för arbetsförmåga är avsedda för partiellt arbetsföra som uträttar ärenden på social- och hälsocentralerna och som inte har företagshälsovård eller som inte omfattas av sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Hos samordnaren för arbetsförmåga får du information om tjänster som stöd för arbetsförmågan, och de som passar bäst i din situation. 

Du kan söka dig till mottagningen för samordnaren för arbetsförmåga om du bor i någon av följande kommuner: Aura, Loimaa, Masku, Virmo, Nådendal,  Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Salo, Sagu och Somero.

Kvalitetsbaserad arbetsträning är avsedd för alla som deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet och som vill återgå till arbetsmarknaden. Målet är att hjälpa partiellt arbetsföra arbetslösa att hitta arbetsplatser som motsvarar deras önskemål och styrkor på den öppna arbetsmarknaden.  Du är berättigad till kvalitetsbaserad arbetsträning om du är klient i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som produceras av socialtjänsten.

Du kan ansöka till kvalitetsbaserad arbetsträning om du bor i någon av följande kommuner: Aura, Loimaa, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pöytis, Reso och Salo.

Det är avgiftsfritt och frivilligt att använda tjänster hos samordnaren för arbetsförmågan och arbetsträningstjänster.

 

Arbetspaketet Utvidgning av programmet av arbetsförmåga är en del av den större projekthelheten Hållbar tillväxt i Egentliga Finland i Egentliga Finlands välfärdsområde (RRP- och RRF-finansierad). Projektet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som ekologiskt, socialt och ekonomiskt stöder hållbar tillväxt. Ett av syftena med Finlands program för hållbar tillväxt är att öka sysselsättningsgraden.

Projektet finansieras genom EU:s återhämtningsinstrument av engångskaraktär Next generation EU. I Finland administreras projektet av Hälsovårdsministeriet (STM) och koordineras av Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Utvidgningen av programmet för arbetsförmåga är en fortsättning på projektet Kaveria ei jätetä som genomfördes i Egentliga Finland åren 2020–2022 i Åbo, Nystad, Lundo och Laitila. Finansieringen av detta projekt täcker inte ovannämnda tjänster i dessa regioner.

Kontaktuppgifter

 

 

Kuva sisältää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen kestävän kasvun ohjelman sekä Euroopan unionin rahoittama: Next Generation EU -logot