Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelse av recept

Nyckelord:

Recepten förnyas i första hand på den enhet som vårdar dig. Du kan förnya ditt recept på din läkarmottagning och det nya receptet träder i kraft omedelbart.

Om du inte behöver träffa en läkare för att förnya ditt recept kan du begära förnyelse av receptet på olika sätt:

  • Skicka begäran om förnyelse elektroniskt via FPA:s Mina Kanta -tjänsten (kräver autentisering med ett bankkonto eller mobilcertifikat). Mina Kanta -tjänsten vidarebefordrar begäran om förnyelse till den person som har skrivit ut receptet.
  • Besök hälsovårdscentralen.
  • Ring till hälsovårdscentralen.
  • Be om en receptförnyelse när du går till apoteket. Apoteket vidarebefordrar din begäran om receptförnyelse till den person som har skrivit ut receptet.
  • Observera att det kan ta upp till 8 dagar att behandla en begäran om receptförnyelse.
  • Läkaren förnyar nödvändigtvis inte ditt recept om hen inte har tillräcklig information om din medicinering eller ditt hälsotillstånd.

Vad kostar det?

Apoteket kan ta ut en avgift för förnyelse av receptet.

För vem?

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där du har blivit vårdat.

Gör så här

Du kan förnya ditt recept vid läkarbesöket och det nya receptet träder i kraft omedelbart. Om du inte behöver träffa en läkare för att förnya ditt recept kan du Skicka begäran om förnyelse elektroniskt via FPA:s Mina Kanta -tjänsten, kontakta hälsocentralen i din boendekommun eller be apoteket att vidarebefordra begäran om förnyelse av receptet till den person som har skrivit ut receptet.

Servicekanaler

Hälsostation, Nådendal

Hälsostationen Centrum, Åbo

Kråkkärrets hälsostation, Åbo

Kyrkovägens hälsostation, Åbo

Merimasku hälsostation, Nådendal

Pansio hälsostation

Runosbackens hälsostation, Åbo

Rymättylä hälsostation, Nådendal