Hoppa till huvudinnehåll

Hyte-ledning

Främjande av välfärd och hälsa hör till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter. Tjänsternas sammansvetsning i samarbete med andra aktörer (kommuner, föreningar och organisationer) på området samt expert stöd till kommunerna hör också till välfärdsområdets uppgifter.

Hyte-ledning i Varha

Från hyte-lednings synvinkel i Varha inkluderas målen i strategi, tjänstestrategi, områdets välfärdsplan och delaktigetsplan.

Ledning av främjande har en egen struktur i Varha. Hyte-sektionen ansvar på det politiska beslutsfattande. Interorganisatorisk arbetsgrupp för välbefinnande och hälsofrämjande ansvarar för hyte helheten och linjering av verksamhetsmodeller. Organiseringens tjänter koordinerar hyte helheten och dess utveckling i Varha.

Kontaktuppgifter:
Pasi Oksanen
Kunddirektör
pasi.j.oksanen@varha.fi

Karoliina Luukkainen
Ledande sakkunnig, Främjande av välfärd och hälsa
karoliina.luukkainen@varha.fi