Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsplan och -berättelse

Arbete inom främjande av välfärd och hälsa leds, styrs och utvecklas med hjälp av välfärdsplanen och välfärdsberättelsen

Välfärdsplanen utarbetas för varje fullmäktigeperiod och utgångspunkterna är strategin samt analysen baserad av statistik och forskning om Egentliga Finlands invånares välfärd och hälsa samt vardagens trygghet.

Med hjälp av planen säkerställs att processerna är systematiska, målmedvetna, långsiktiga och att samarbete mellan olika aktörer fungerar.

Aktualisering av målen satta i välfärdsplanen evalueras i välfärdsberättelsen. I berättelsen beskrivs aktuella läget av välfärd, hälsa och säkerhet.